Bestyrelsen

Søbjerggård Børnehus har en god og aktiv forældrebestyrelse.
Bestyrelsens opgaver kan for eksempel være at give deres mening til kende ved høringer, hjælpe til ved arrangementer, komme med forslag og gode idéer til børnenes hverdag eller diskutere pædagogiske emner.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode og der ligger ca. 4-6 møder årligt.

Formand:

Mariella; mor til Silke på Stalden

Bestyrelsesmedlem:

Thomas; far til Luna på Laden 

Line; mor til Sophia i Stuehuset

Camilla; mor til Emma på Høloftet.

Suppleanter:

Wandi; mor til Theo på Fiskedammen og Liam på Høloftet

Anna; mor til Astrid i Stuehuset

Personale repræsentant:

Dorthe Pedersen pædagog på Høloftet

Referent

Christina Rose leder af Søbjerggård Børnehus