For forældre

Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde og den daglige kontakt. Vi afholder samtaler efter 3 måneder med nye børn. Dette er en generel snak om hvordan barnet (og ikke mindst forældre) er faldet til. Derudover har vi lige før skoleindskrivning en samtale vedrørende barnets trivsel og udvikling. 

Vi afholder et årligt forældremøde (for alle forældre), samt et enkelt forældremøde for de forældre, der har børn der skal starte i skole. Til de individuelle forældremøder vil børnehaveklasseledere og SFO-personale fra den nærliggende skole (Marievangsskolen) orientere omkring skolestart.

Herudover har vi et væld af gode traditioner. En af disse tilbagevendende traditioner er vores hyggelige sommerfest, som plejer at være godt besøgt af alle forældre, bedsteforældre og søskende. I år starter julen starter d. 1. december i børnehaven/ vuggestuen. Denne dag bliver alle børn og forældre indbudt til julehygge på barnets stue, hvor vi pynter stuen op til jul og vi tænder kalenderlyset for første gang.

Generelt vil alt information vedrørende arrangementer ske via månedsplaner, opslag på Aula eller på hjemmesiden.

Vores forventninger til jer forældre er:

  • At I benytter Aula og giver besked ved barnets sygedage og ferie/fridage.
  • At I læser nyhedsbreve, månedsplaner og andre informationer på Aula samt læser informationer på stuens tavle.
  • At I kontakter en voksen ved aflevering og afhentning. (Husk at ældre søskende, som henter børnene, skal være min. 12 år). 
  • At I deltager i møder, samtaler og øvrige forældrearrangementer i det omfang det er muligt.
Siden er sidst opdateret 10. februar 2022