Forsikring

En del forældre tror, at deres barn er dækket af kommunens forsikring, hvis barnet kommer ud for en ulykke, mens det er i kommunens varetægt. Sådan har det været tidligere, men den ordning gælder ikke længere.

Hvis barnet kommer ud for en ulykke, kan der kun ydes erstatning, hvis barnet er dækket af en privat ulykkesforsikring. Det er derfor vigtigt, at man som forælder selv sikrer sig, at ens barn er dækket.

Tjek din ulykkesforsikring.

Mange børn er automatisk omfattet af forældrenes ulykkesforsikring, indtil de fylder to år. Derefter skal de typisk have deres egen dækning enten på forældrenes forsikring eller på en selvstændig børneulykkesforsikring.

Slagelse Kommune opfordrer alle forældre til at tjekke deres børns forsikringsforhold – før skaden sker.

Det kan blive dyrt senere

En typisk forsikringssag handler om tandskader i forbindelse med fald eller sammenstød. Her står den offentlige skoletandpleje for den nødvendige behandling uden udgifter for forældrene, så længe barnet er under 18 år.

- Problemet er, at der ofte er tale om midlertidig behandling ved Skoletandplejen, da den endelige behandling først kan ske, når barnet er fuldt udvokset. Til den tid er barnet ikke længere dækket af den offentlige tandpleje, og så skal man selv betale, hvis man ikke var forsikret, dengang skaden skete, forklarer Linda Grødahl Petersen.

Reglerne for kommunernes ulykkesforsikringer blev ændret i 2011 som en konsekvens af en afgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.