Hvad bruges redskabet TOPI til?

Hvad bruges redskabet TOPI til?

Dit barn skal trives, udvikle sig, lære og være glad

I Slagelse Kommune er vi optagede af, at alle børn trives bedst muligt. Derfor anvender vi i arbejdet omkring trivsel nogle fælles elektroniske trivselsskemaer. Trivselsskemaerne er et arbejdsredskab til de dagplejere, pædagoger og lærere, som er tæt på jeres børn i hverdagen.

Med indførslen af trivselsskemaerne har vi fokus på at give dagplejerne, pædagogerne og lærerne:
• Et endnu bedre grundlag for at udvikle børnenes udviklings- og læringsmiljøer
• Mulighed for tidligere end hidtil at få øje på hvis et barn måske ikke trives i sin hverdag

Målet er, at vi hurtigt finder frem til, hvad de og I som forældre kan gøre, så jeres barn igen får en god, tryg og udviklende hverdag.

Hvordan bliver trivselsskemaerne brugt?
Trivselsskemaerne skal bruges af de dagplejere, pædagoger og lærere, som arbejder med børn fra 0 år og op til og med 2. klasse, hvorefter oplysningerne anonymiseres i systemet.

Arbejdet med trivselsskemaerne foregår på følgende måde:

• Først kigger dagplejeren, de pædagoger eller de lærere, der er tættest på jeres barn i hverdagen på, om barnet er i trivsel
• Bagefter drøfter personalet i fællesskab hvert enkelt barns trivsel og positionerer trivslen grøn, gul eller rød alt efter behov for indsats
• De drøfter også, hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles fremadrettet for at højne trivslen

Trivselsskemaerne er baseret på forskning omkring børns trivsel på alderstrinnene 0-1 år, 1-3 år, 3-6 år og 6-10 år. Du kan læse mere om skemaerne på vores hjemmeside www.slagelse.dk/fokuspaatrivsel og se eksempler på, hvilke tegn på trivsel de bygger på.

Hvornår bliver trivselsskemaerne brugt?
Vi starter med at bruge trivselsskemaerne fra september 2017.
Skemaerne bliver brugt to gange om året. Første gang i september og anden gang i marts.

Samarbejde og forældreinddragelse
Vi ønsker altid en tæt dialog og et tæt samarbejde med jer som forældre. Det gælder også I vores arbejde med trivselsskemaerne. Vi vil desuden opfordre jer til altid at kontakte jeres barns dagplejer, dagtilbud eller skole, hvis I er bekymrede for jeres barns trivsel.

I er til enhver tid velkomne til at stille spørgsmål til brugen af trivselsskemaerne til den dagplejepædagog der er i området samt til ledelsen i jeres barns dagtilbud eller skole.

Overgangen fra børnehave til skole
Arbejdet med trivselsskemaerne kan bidrage med vigtig viden i overgangen fra børnehave til skole. Før jeres barn skal starte i skole, vil I blive bedt om at give jeres samtykke (underskrift) til, at børnehaven må give relevante oplysninger om jeres barns trivsel videre til skolen.

Med venlig hilsen

Slagelse Kommune
Børn- og Familiechef Berit Vilsbøll og Uddannelseschef Per Kensø

Siden er sidst opdateret 27. september 2019