Rusmiddelpolitik

Det kan være svært, men vi er her for at hjælpe

Hvis der opstår en bekymring omkring et barn i børnehaven eller vi vurderer at et barn mistrives og hvor vi formoder at det kan skyldes rusmidler i hjemmet/i familien, vil vi i første omgang indkalde forældrene til en samtale. I den forbindelse henstiller vi til at hele familien deltager. Det vil som udgangspunkt være barnets stue pædagoger, der kontakter familien for en samtale. Til denne samtale vil vi tage udgangspunkt i vores bekymring for barnet.

Hvis pædagogerne vurderer, at det er nødvendigt, kan børnehavens leder også deltage i mødet. Vi vil i samråd med familien klarlægge, hvad der vil være rette indsats for barnet og familien og vi bidrager gerne til den videre foranstaltning.

Vores lokale retningslinjer betyder bl.a. at medarbejderne vil spørge ind til forældre eller andre, der lugter af alkohol eller virker påvirket, og hvis personalet får begrundet mistanke om for stor indtagelse af rusmidler, vil de ikke udlevere jeres barn, men i stede forsøge at hjælpe jer og evt. kontakte andre i familien for afhentning af jeres barn.

Siden er sidst opdateret 11. februar 2022