Læreplan

Den Pædagogiske læreplan for Søbjerggård Børnehus

Siden 1. august 2004 har alle dagtilbud skulle udarbejde en pædagogisk læreplan.

Læreplanerne er et vigtigt pædagogisk arbejdsredskab til at dokumentere børnenes læring og udvikling. Læreplaner bliver løbende opdateret og sidst var 2017.

Læreplanens indhold

Den pædagogiske læreplan skal indeholde 6 temaer;

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Vores måde at arbejde med læreplanerne gør, at vi året rundt kommer igennem alle temaer via aktiviteter på stuerne og større projekter fælles for hele børnehaven. Når vores tema er afsluttet skal alle stuer evaluere på børnenes læring og udvikling gennem forløbet. Hvilket tema vi arbejder med, vil fremgå af stuernes månedsplaner, som alle forældre får udleveret.

I 2016 blev Søbjerggård udvidet med to vuggestue grupper. I løbet af 2018 vil vores vuggestue pædagogik også bliv indskrevet i vores pædagogiske læreplan. Da der vil komme en ny udgave af læreplanen som kaldes den styrkede læreplan. Hvor man tager afsæt i læring igennem leg.