Børnehaven

Børnehaven består af 3 mellemgrupper og 2 storebørnsgrupper

Der er tre mellemgrupper i alderen 3 til ca. 4,5 år.

  • Laden
  • Stalden
  • Høloftet

Der er 2 storebørnsgrupper i alderen ca. 4,5 - 6 år.

  • Musereden 
  • Stuehuset