Det Særlige Tilbud

For børn i udsatte positioner.

Søbjerggård har mulighed for at have 4 børn indskrevet i et særligt tilbud, som kan benyttes hvis man som forældre har et barn, som har et behov for en særlig indsats. Der er afsat ekstra ressourcer til at guide og vejlede disse børn og deres forældre.

Børnene inkluderes på de eksisterende stuer i børnehaven, men har også mulighed for at trække sig tilbage i mindre grupper i et særskilt lokale, hvor der er tid og ro til den ekstra opmærksomhed.

Vi har ansat to pædagoger, som udover at være en del af en stue, også fungerer som primær pædagoger for børnene i det særlige tilbud.

Søbjerggård Børnehus tilbyder børn i det særlige tilbud ekstra opmærksomhed og stimulering på de områder, hvor de har behov for det, samtidig med at børnene er omgivet af børn, der ikke har de samme udfordringer.

Børn, der bliver visiteret til ordningen, kan have sproglige, følelsesmæssige, sociale eller motoriske vanskeligheder. 

Vi tror på, at det giver vores børn en stor tolerance over for og indsigt i deres medmennesker, og det vil styrke dem som fremtidige voksne samfundsborgere.

Samtidig er vi klar over, at ikke alle børn kan klare den samme grad af samvær med store grupper af børn, den samme slags krav osv. Vi vil gøre vores bedste for at udnytte vores fysiske rammer optimalt, så alle børn har glæde af at være her i børnehaven.

Siden er sidst opdateret 11. februar 2022