Vuggestuen

Søbjerggård Børnehus vuggestue

Det skal være rart, trygt og sjovt at gå i vuggestue. Vi vægter relationsarbejdet, motorikken og sproget med det enkelte barn og børnegruppen. Barnet skal gennem relationen til de voksne og andre børn, udvikle sig og skabe erfaring i det at være en del af fællesskabet.

Relationerne er vigtigt

I fællesskabet kan børnene spejle sig i - og øve sig i samspillet med hinanden og hvordan vi kan sige til og fra. De oplever at være betydningsfuld for andre og føler sig værdifuld.

Det er vigtigt for os, at vi har et godt samarbejde med jer forældre. 

Vi ser det som vores fællesopgave at skabe den bedste dag for jeres barn. 

Hverdagen

Vores hverdag vil bære præg af genkendelighed og gentagelser, da dette giver tryghed for børnene.

Gennem aktiviteter tilpasset jeres barns nærmeste udviklingszone, vil vi støtte barnets udvikling ved at opmuntre og udfordre.

Når barnet får lov at prøve ting af, vokser selvtilliden og selvværdet. 

Der er ansat to pædagoger og en medhjælper på både Andedammen og Fiskedammen.

 

 

 

 

Hvis du har spørgsmål så ring ud til os så vi kan aftale et besøg.